Logo Quorum Technologies Logo Techoorg Linda Logo PHI Logo Pyser Logo spi Logo Zeta Logo Quantifoil Logo Sterlitech

Domů

Ochrana osobních údajů

Novinky

Kontakty

Poptávkový formulář

 

Logo PHI

 

Analýza tenkých vrstev pomocí přístrojů PHI


Augerova elektronová spektroskopie

 

  • Technika
  • Přístrojové vybavení

 

Augerova elektronová spektroskopie (AES) je analytická technika používající primární elektronový svazek pro zkoumání povrchu pevných látek. Sekundární elektrony, které jsou emitovány jako důsledek Augerova procesu, jsou analyzovány, a je určena jejich kinetická energie. Identita a kvantita prvků je určena z kinetické energie a intenzity Augerových píků. Povahou procesu Augerovy analýzy povrchu je to, že Augerovy elektrony mohou unikat pouze z vnějších 5-50 Å pevného povrchu při svých charakteristických energiích. Tímto jevem se AES stává extrémně citlivou technikou analýzy povrchu. Skvěle zaostřeným elektronovým svazkem lze rastrovat po vzorku, čímž vznikají obrázky sekundárních elektronů a Augerovy obrázky, nebo lze svazek zacílit a provádět tak mikroanalýzu specifických objektů vzorku. Aplikace zahrnují charakterizaci materiálů, analýzu defektů, analýzu tenkých filmů a identifikaci částic v průmyslu polovodičů a všude tam, kde se používají tenké filmy.

Porovnání analytického objemu AES a EDX

Porovnání analytického objemu AES a EDX

 

Augerův proces

Augerův proces

 

 

PHI 710

 

PHI710

Rastrovací Augerova nanosonda PHI 710 poskytuje vysoce výkonnou Augerovu spektrální analýzu (AES), Augerovo zobrazování a odprašovací hloubkové profilování řady materiálů včetně nanomateriálů, katalyzátorů, kovů a elektronických součástek.

Autoemisní elektronový zdroj AES 710 dává pro SE zobrazení rozlišení prázdného prostoru lepší než 3 nm. Koaxiální geometrie elektronové kolony 710 a cylindrický zrcadlový analyzátor (CMA) umožňuje vysokou citlivost Augeru v širokém pásmu sběrných úhlů, čímž zajišťuje rychlou a kompletní analýzu plochých vzorků, stejně tak jako vzorků s různými tvary nebo velkou nerovností povrchu. Dle potřeby je k dispozici schopnost vysokorozlišovací energiové spektroskopie.

Vysoce výkonné iontové dělo, v pěti osách motorizovaný stolek vzorku a vysoce citlivý analyzátor poskytuje schopnost unikátní vysoce výkonné analýzy tenkých filmů (odprašovací hloubkové profilování). Uživatelem volitelné funkce analýzy tenkých filmů zahrnují: více-bodovou analýzu tenkých filmů, nízkonapěťové odprašování (100-500 V), kompucentrickou Zalar rotaci™ a řadu pokročilých nástrojů redukce dat v PHIMultiPak, což uživateli umožňuje získat ze sady dat hloubkového profilu co nejvíce informací.

Nové funkce představené v 710 zahrnují: schopnosti vylepšeného zobrazování, mapping chemických stavů se spektrem v každém pixelu, a schopnost dálkové diagnostiky.

 


 

Domovská stránka Physical Electronics www.phi.com

nahoru Nahoru