Logo Quorum Technologies Logo Techoorg Linda Logo PHI Logo Pyser Logo spi Logo Zeta Logo Quantifoil Logo Sterlitech

Domů

Ochrana osobních údajů

Novinky

Kontakty

Poptávkový formulář

 

Logo PHI

 

Analýza tenkých vrstev pomocí přístrojů PHI


Rentgenová fotoelektronová spektroskopie

 

 • Technika
 • Přístrojové vybavení

 

Technika - Rentgenová fotoelektronová spektroskopie (X-Ray Photoelectron Spectroscopy - XPS)

Rentgenová fotoelektronová spektroskopie (XPS) také známá jako elektronová spektroskopie pro chemickou analýzu (ESCA) je nejpoužívanější technikou analýzy povrchu díky svému relativně jednoduchému použití a interpretaci dat. Vzorek je ozářen rentgenovým zářením s jedinou energií, což způsobí emitování fotoelektronů z povrchu vzorku. Analyzátor energie elektronů určuje vazebnou energii fotoelektronů. Z vazebné energie a intenzity fotoelektronového píku se určuje prvek, chemický stav a kvantita prvku. Informace o povrchových vrstvách nebo struktuře tenkých vrstev poskytované XPS mají hodnotu v mnoha průmyslových aplikacích, např. modifikaci povrchu polymerů, katalýze, korozi, adhezi, v průmyslu polovodičů a dielektrických materiálů, magnetických médií a tenkých povlaků používaných v řadě průmyslových odvětví.

Obraz sekundárních elektronů indukovaných rentgenovým svazkem a spektrum ze zvolených oblastí na kontaminovaném povrchu polymeru zobrazuje na kontaminované oblasti přítomnost fluoru.
Vysoce rozlišené 1s spektrum uhlíku na stejných oblastech ukazuje na lokalizovaných oblastech povrchu polymeru přítomnost kontaminace CF2.
Obraz sekundárních elektronů ukazující vybranou oblast pro zobrazení XPS a obraz přeložených barevných map 1s uhlíku a fluoru, které potvrzují přítomnost lokalizovaného povrchového kontaminantu fluorokarbonu.

Na tomto odkazu naleznete demo video vytvořené v Piper Laboratory na Binghamton University, NY:

youtube

 


 • Quantera II
 • Versa Probe III
 • X-tool

 

Quantera II

Základní technologií Quantera II je PHI patentovaný, monochromatický, mikro-fokusovaný skenovací rentgenový zdroj, který dává výborný výkon spektroskopie na velké ploše a vynikající výkon na mikro ploše. Jak spektroskopie, tak hloubkový profil a zobrazování lze provádět v celém rozsahu velikostí rentgenového svazku včetně těch minimálních, tj. méně než 7,5 µm. Kromě vynikající charakteristiky výkonu XPS poskytuje Quantera II dvě in situ vzorkové stanice, umožňující automatickou analýzu všech tří stolků na vzorek v jedné uživatelem definované sekvenci.

Quantera II

Unikátní technologie:

Mikro-fokusovaný rastrovací rentgenový zdroj

 • Mikro-fokusovaný rastrovací rentgenový svazek
 • Zobrazení sekundárními elektrony indukované rentgenovým svazkem
 • XPS obrazy se spektrem v každém pixelu, pro retrospektivní chemickou analýzu
 • Bodová nebo vícebodová spektroskopie
 • Bodová nebo vícebodová analýza tenkého filmu

 

Rentgenový zdroj

Spektroskopie mikro plochy:

Vynikající výkon

 • Minimální velikost svazku < 7,5 µm v průměru
 • Bezpečně lokalizuje malé objekty pro analýzu pomocí SE obrazů indukovaných rentgenovým svazkem
 • Nejvyšší citlivost XPS na malé ploše

 

Optický obraz struktury kovového vzoru zobrazující SXI zobrazenou plochu

Optický obraz struktury kovového vzoru zobrazující SXI zobrazenou plochu

 

SE obraz indukovaný rentgenovým svazkem (SXI) Spektra z vybraných ploch.

Vlevo: SE obraz indukovaný rentgenovým svazkem (SXI)
Vpravo: Spektra z vybraných ploch získaná pomocí 20 µm rentgenového svazku zobrazující Cu na povrchu kovových podložek a SiO2 mimo ně.

 

Analýza tenkého filmu

Vlevo: 2 keV hloubkový profil povrchových odrůd na kuličce pájky používáné pro balení poovodičů
Vpravo: 10 keV C60 hloubkový profil 50/50 rapamycinu a PLGA filmu zobrazující segregaci rapamycinu s povrchem

 

 


 

Rastrovací mikrosonda VersaProbe III

Představujeme nejnovější rastrovací XPS mikrosondu PHI - VersaProbe III. Tento multi-technický přístroj vybavený naší patentovanou technologií rastrovací mikrosondy a neutralizací náboje duálním svazkem se dostává na nejvyšší úroveň.

VersaProbe III

Vlastnosti VersaProbe III:

 • Nové vstupní čočky analyzátoru s 2-3× vyšší citlivostí pro všechny analytické podmínky
 • Nový multi-kanálový detektor pro rychlejší prvkové a chemické zobrazení
 • Nová technologie závislosti úhlu pro akvizici při pevném úhlu +/- 5 stupňů pro ADXPS měření
 • Vylepšený ohřívací/chladicí stolek poskytující teploty od -140° C do +600° C
 • Nový ohřevný stolek pracující až do 800° C
 • Nový 4-kontaktní přenositelný nosič vzorku pro potenciální in-situ experimenty
 • Nová konstrukce UPS pro zvýšení citlivosti a vylepšení rozlišení energií
 • Vylepšený výkon Augeru přinášející vyšší rozlišení energií a lepší poměr signál/šum

 

Multitechnická testovací komora

Integrované volitelné příslušenství

Testovací komora VersaProbe III je konstruovaná pro instalaci řady fotonových a iontových zdrojů, které jsou fokusovány na běžný bod na vzorku a ovládány z uživatelského rozhraní SmartSoft-VersaProbe.

Test chamber

1 -  Rastrovací rentgenový zdroj
2 -  Komora pro vkládání vzorku 
      Volitelně intro/prep komora
3 -  Argonové iontové dělo
4 -  Analyzátor energie elektronů
5 -  Optický mikroskop
6A- Pětiosý automatický manipulátor 
      Zobrazena volitelná verze ohřev / chlazení
6B- LN2 dewar pro chlazení vzorku
7 -  Volitelná preparační komora
8 -  Volitelné iontové dělo C60
9 -  Volitelný zdroj UV světla pro UPS
10- Volitelný rentgenový zdroj s duální anodou
11- Volitelné elektronové dělo pro SAM
12- Volitelné iontové dělo 20 kV Ar2500+ plynový klastr

 

 


 

PHI X-tool - Automatická XPS rastrovací mikrosonda

XPS X-Tool

PHI X-tool je nejnovější člen skupiny XPS přístrojů PHI, která zahrnuje také přístroje PHI Quantera II a PHI VersaProbe II. X-tool je navržen tak, aby se zpřístupnila XPS instrumentace širší veřejnosti. Uživatelské rozhraní na intuitivní dotykové obrazovce, automatické vkládání vzorku, automatická analýza a automatická tvorba protokolů odstraňuje nutnost, aby obsluha při provádění XPS měření byla expertem v analýze povrchu.

Na základě patentované technologie rastrovací XPS mikrosondy PHI poskytuje přístroj X-tool odolné prostředí pro rutinní XPS měření malých a velkých ploch.

V pracovním režimu automatic jsou k dispozici spolehlivým způsobem řízené možnosti opakujících se analýz nebo sledování procesů.

V pracovním režimu interactive může uživatel definovat podmínky analýzy a interaktivně řídit výzkum nebo analýzu defektů během vlastní analýzy. Možnosti analýzy zahrnují: spektroskopii na malé a velké ploše, XPS mapping a hloubkový profil. Jako průvodce pro výběr oblastí pro analýzu slouží vnitřní optický mikroskop a rentgenovým zářením indukované SE zobrazení.

Pokud je vaše XPS aplikace soustředěna na úlohy opakujících se analýz, nebo chcete zpřístupnit XPS větší skupině uživatelů, je X-tool zkonstruován právě pro vás.

 

 

 


 


 

Domovská stránka Physical Electronics www.phi.com

nahoru Nahoru