Logo Quorum Technologies Logo Techoorg Linda Logo PHI Logo Pyser Logo spi Logo Zeta Logo Quantifoil Logo Sterlitech

Domů

Ochrana osobních údajů

Novinky

Kontakty

Poptávkový formulář

 

Logo Quorum Tech

 

Zařízení pro povrchovou úpravu vzorků pro SEM/TEM Quorum Technologies


Sušení ke kritickému bodu

 

Sušení ke kritickému bodu je zavedená metoda sušení biologických tkání před zkoumáním v rastrovacím elektronovém mikroskopu. Tato technika přípravy vzorků pro skenovací elektronové mikroskoy (SEM) byla poprvé komerčně představena firmou Polaron v roce 1970. Příprava vzorku pro transmisní elektronovou mikroskopii (TEM) a rastrovací elektronovou mikroskopie (SEM) sušením vymražováním je dobře zavedenou praxí. Snižuje účinky deformace a smršťování, které se objeví při sušení mokrého vzorku běžným odpařováním, jelikož tato metoda znamená opatrnou sublimaci zmrazeného vzorku ve vakuu.

Přístrojové vybavení:

 

 • E3100
 • K850

 

E3100

 

CPD E3100

Přístroj s horizontální vzorkovou komorou s vnitřním průměrem 63,5 mm, délkou 82 mm a integrovaným pláštěm plněným vodou. Vzorek se vkládá odnímatelnými zadními dvířky. Přední část komory je vybavena průhledným 25 mm okénkem, které dovoluje snadné pozorování hladiny kapaliny.

Ovládání teploty

Indikátory s kruhovou stupnicí ukazují tlak v komoře a teplotu vody proudící pláštěm. Tři tlakové ventily dovolují snadné spojení k lahvi s kapalným CO2 a umožňuje promíchávání kapaliny a odvětrání komory. Nezbytný je zdroj horké proudící vody. Užitečné je rovněž chlazení, obzvlášť pro běh sekvenčních procesů, nebo v prostředí horkého klimatu.

Teplota komory E3100 se zvyšuje prouděním horké vody. Je možné použít vodu z kohoutku, ale elegantnější metoda zahrnuje použití termostatu/chladiče model E4860, který lze použít pro předchlazení komory pod teplotu okolí před vložením vzorků a pak ohřátí komory na kritickou teplotu.

Bezpečnost

Bezpečnost je samozřejmý předpoklad pro všechny tlakové nádoby. Pokud by kritický tlak a teplota nedopatřením vzrostly, je komora vybavena pojistnou destičkou. Samotná komora pro sušení v kritickém bodě je testována na 2500 psi, což je přibližně dvojnásobek pracovního tlaku. Pozorovací okénko je rovněž chráněno.

Držák vzorku (lodička)

Důležitým znakem je konstrukce přenosové lodičky. Ta dovoluje přenášet vzorky ve zprostředkovací kapalině do sušiče. Na těsnění komory se zprostředkovací kapalina odpaří a lze ji nahradit kapalným CO2. Takto nikdy nedojde k vysušení vzorku během jeho přenosu a vkládání.

 

Různé typy držáků a kelímky na vzorek:

 

 

Automatický CPD s termoelektrickým ohříváním a adiabatickým chlazením K850

 

K850

Sušení ke kritickému bodu je jev známý jako kontinuita stavu, ve kterém není zjevný rozdíl mezi kapalným a plynným stavem média, povrchové napětí mezi nimi je nulové. Podmínka nulového povrchového napětí se používá pro vysušení biologických vzorků, čímž se zabraňuje poškození způsobených povrchovým napětím.
V biologických vzorcích se to převážně týká odstranění vody. Bohužel je kritický bod vody +347 °C a 3212 p.s.i. je nepohodlný a způsoboval by tepelné poškození vzorku. Nejobvyklejší a pohodlné medium pro sušení ke kritickému bodu je oxid uhličitý, jehož kritický bod je 31 °C a 1027 p.s.i. Avšak není mísitelný s vodou, proto zavádíme třetí médium, obvykle aceton, jako pomocnou kapalinu. Tak můžeme pohodlně převést přenosovou kapalinu, obvykle CO2, z kapaliny na plyn bez povrchového napětí při kritickém bodu.
K850 je konstruován pro použití CO2, přičemž se nejprve odstraní veškerá voda ve vzorku sérií dehydratací, nejčastěji acetonem, který slouží rovněž také jako pomocná kapalina.

(Vlhký vzorek) - voda - aceton - 30%  - 100% - CO2 - CPD (suchý vzorek)

Vzorky pro sušení ke kritickému bodu jsou pod tlakem v komoře K850. Komora je předem vychlazena, aby bylo možno ihned zavést kapalný CO2 ze zásobníku. Pak je komora ohřáta právě nad kritickou teplotu, aby bylo dosaženo kritického tlaku. Plynný CO2 je jehlovým ventilem odvětráván, aby se zabránilo deformaci vzorku.
K850 je vybaven termoelektrickým ohříváním a adiabatickým chlazením s ovládáním teploty do +5 °C při chlazení a +35 °C při ohřívání. Tím je zajištěno, že je získán přesný kritický bod, aniž dojde k nadměrnému vzrůstu tlaku nebo teploty, nebo k potřebě spoléhat se na pomoc tlakových ventilů, že zregulují tlak během cyklu ohřívání. Komora je vertikální s vrchním plněním, čímž je zajištěno, že vzorek nezůstane během procesu sušení neponořený, a má postranní otvor pro pozorování menisku při počátečním plnění komory.

Charakteristika:

 • vertikální komora s vrchním plněním a spodním sušením
 • normální pracovní teplota 35°C, tlak 1350 p.s.i. (kritická teplota 31°C, krit. tlak 1100 p.s.i.)
 • adiabatické chlazení a termoelektrické ohřívání
 • snížení tlaku pomocí jemného ovládacího jehlového ventilu (možnost monitorování průtoku)
 • komora s postranním průhledem a ochranným štítem z Lexanu
 • systém míchání pro dokonalou výměnu rozpouštědla
 • monitorování a ovládání teploty s teplotní pojistkou
 • monitorování tlaku s ochrannou pojistkou proti překročení tlaku

Automatický CPD s velkou komorou K850WM

K850WM

 

K850WM je kompaktní stolní přístroj konstruovaný pro sušení kompletní 150 mm / 6" polovodičové oplatky. Příhodný držák oplatek umožňuje rychlý přenos a zajišťuje, že nedochází k předsušení.

Vlastnosti

 • Průměr komory 170 mm - optimalizován pro sušení oplatek /MEMS
 • Vertikální komora s vkládáním zhora a sušením z boku - zajišťuje, že vzorek nezůstane nezakrytý během sušení
 • Termoelektrický ohřev - přesné ovládání teploty
 • Přesné ovládání tlaku jehlovým ventilem
 • Monitorování a ovládání teploty s automatickou pojistkou proti přehřátí
 • Sledování tlaku s pojistkou proti přetlaku

 

 


Domovská stránka Quorum Technologies www.quorumtech.com

nahoru Nahoru