Logo Quorum Technologies Logo Techoorg Linda Logo PHI Logo Pyser Logo spi Logo Zeta Logo Quantifoil Logo Sterlitech

Domů

Ochrana osobních údajů

Novinky

Kontakty

Poptávkový formulář

 

Logo Quorum Tech

 

Zařízení pro povrchovou úpravu vzorků pro SEM/TEM Quorum Technologies


Systém žárového výboje pro TEM síťky a modifikaci povrchů GloQube

 

GloQube

GloQube® je kompaktní systém žárového výboje s jednoduchým použitím, primárně používaný pro hydrofilizaci TEM uhlíkových filmů a sítěk. Další aplikace zahrnují modifikaci povrchů, například pro zvýšení polymerizace.
GloQube® má pohodlnou jednoduchou zásuvku se dvěma nezávislými vakuovými komorami: čistá komora pro aplikace žárového výboje pro konverzi hydrofobní/hydrofilní, a komora s plynem pro hydrofilní/hydrofobní (negativní nebo positivní) konverzi. 

Klíčové vlastnosti:

 • Ošetření žárovým výbojem pro potřeby elektronové mikroskopie
 • Plně automatický, krátké pracovní doby
 • Hydrofilizace/hydrofobizace a režimy negativní/pozitivní
 • Jedna zásuvka s dvojicí komor
 • Intuitivní ovládání dotykovým displejem
 • Bezpečné vnášení plynu pomocí lékovek utěsněných septem
 • Automatické ventily mezi komorami k zabránění křížové kontaminace
 • Rychlé a jednoduché vkládání vzorku
 • Ovládání odvětrání - minimální rozházení vzorku
 • Možnost rozšířené záruky
 • Popis
 • Specifikace
GloQube

GloQube® je kompaktní snadno použitelný stolní systém žárového výboje.
Primární aplikací GloQube® je hydrofilizace (vlhčení) uhlíkových filmů a sítěk pro transmisní elektronovou mikroskopii, které jinak mají tendenci stávat se hydrofobními. Ošetřením žárovým výbojem se vzduchem se uhlíkové filmy a jiné povrchy stávají negativně nabité a hydrofilní a umožňují snadné nanesení vodných roztoků.
Tento proces a ostatní jsou uvedeny v následující tabulce.

 

 

Stav povrchu

Náboj

Atmosféra

Typické aplikace

Hydrofilní

Negativní

Vzduch

Pouhlíkované TEM síťky

Hydrofilní

Positivní

Vzduch s následným ošetřením octanem hořečnatým

Adheze nukleových kyselin na uhlíkový film

Hydrofobní

Positivní

Alkylamin

Proteiny, protilátky a nukleové kyseliny

Hydrofobní

Negativní

Vzduch

Kladně nabité proteinové molekuly (např. ferritin, cytochrome c)


Jedna zásuvka, dvě komory

GloQube® používá jednu zásuvku se dvěma nezávislými vakuovými komorami: čistá komora pro aplikace žárového výboje pro konverzi hydrofobní/hydrofilní, obvykle s použitím vzduchu jako procesního plynu, a komora s plynem pro hydrofilní/hydrofobní (negativní nebo positivní) konverzi, obvykle s použitím reagencií, jako je methanol a alkylamin.

 

komory komory

 


Bezpečná manipulace s reagenciemi

Kvůli bezpečnosti obsluhy a snadnému použití se používají opakovaně použitelné lékovky utěsněné septem.
Jak vkládání, tak vyjímání reagencií je pohodlné a spolehlivé, a zajišťuje minimální kontakt obsluhy s reagenciemi.

Lékovka se umístí do držáku a vloží se do krytého mechanismu jehly jednoduchým pohybem a otočením.

 

lekovka vkládání

 


Jednoduché vkládání vzorku, rychlé časy obrátky

Každá z dvojice komor může nést dvě skleněná mikroskopická sklíčka 25 × 75 mm. Díky zásuvkovému stylu dvířek komor a stolků na vzorky nemůže být vkládání snazší. Stolky jsou výškově nastavitelné a vybavené vyjímatelnými držáky sklíček.

Kvůli pohodlí a možnosti snadného přístupu pro čištění komor lze stolky zcela vyjmout.

 

stolek vkládání vzorku

 


čerpadlo

Vakuum, automatické ventily a kontrolované odvětrání

Automatické ventily mezi dvojicí komor udržují čistotu tím, že zabraňují křížové kontaminaci. Na konci běhu procesu žárového výboje automatické “jemné” odvětrání do atmosféry přes filtrační vstupy zajišťuje, že citlivé vzorky, jako jsou pouhlíkované TEM síťky, nebudou narušovány.

GloQube požaduje jedno vakuové čerpadlo pracující v rozsahu od 0,1 do 1 mbaru. Obvyklá doba odčerpávání do pracovního vakua je 60 sekund. Společně je dodávana flexibilní ocelová hadice 750 mm.

 

 


Ovládání dotykovým displejem - rychlý vstup dat, jednoduchá obsluha

GloQube® je plně řízený mikroprocesory pomocí intuitivní dotykové obrazovky umožňující rychle vkládat a ukládat preferované “předpisy” pro řadu uživatelů.
Standardně se načítají defaultní protokoly ošetření žárovým výbojem. Navíc jsou k dispozici soubory pomoci a užitečná data údržby, jako je doba chodu systému a doba od posledního čištění, které jsou obsluze snadno přístupné. K dispozici je i port síťové komunikace pro aktualizaci software.

 

dotykový displej dotykový displej dotykový displej

Napájení a procesy

Plasmový proud

1-40 mA

Vysokonapěťové napájení

30 W

Maximální napětí

800 V

Polarita elektrod – čistá komora

ss žhnutí pozitivní ss žhnutí negativní

Polarita elektrod – plynová komora

ss žhnutí pozitivní ss žhnutí negativní

Stolek na vzorek

125 × 100 mm pro dvě sklíčka 25 × 75 mm

Pracovní výšky stolku na vzorky

Nastavitelné na 12,5 mm, 22,5 mm nebo 35 mm

Doba udržování čerpání

0 - 24 hodin

Procesní čas

1 - 600 sekund

Bezpečnost

Komorové vstupy odvětrávání

Vstupy filtrovaného vzduchu s pomalým odvětráváním pro minimalizaci narušení vzorků

Uchovávání reagencií

Reagencie jsou uzavřeny v opakovaně použitelných skleněných lékovkách uzavřených těsněním, aby se minimalizovala expozice vzduchem

Bezpečnostní propojení vysokého napětí

Hardwarové bezpečnostní propojení a software pro řízení procesu

Vakuum

Ovládání vakua

Integrované Piraniho měřidlo

Pracovní rozsah vakua

0,1 až 1 mbar

Minimalní požadavky na čerpadlo

6 m3/hod, 3600 l/m, krajní vakuum 0,03 mbar

Doba odčerpávání

Typická doba odčerpání do pracovního vakua 0,27 mbar je 60 sekund

Izolování vakua

Izolační ventily pro přepnutí vakua a ochraně pracovní komory před křížovou kontaminací

Uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní

Plně grafické uživatelské rozhraní s ovládacími prvky na dotykovém displeji. Navíc jsou k zobrazování profilů a parametrů k dispozici obrazovky pomoci a informace o údržbě

Profily a přihlašování profilů

Schopnost uložit 100 uživatelských profilů (název. datum, čas, vakuum, proud a polarita)

Rozměry a komunikace

Poznámka: údaje čerpadla se týkají Pfeiffer DUO 6

Velikost komor

100 mm š x 100 mm v x 127 mm h

Velikost přístroje/hmotnost

336 mm v x 364 mm h x 350 mm š, 19,5 kg

Velikost čerpadla/hmotnost

391 mm š x 127 mm h x 177 mm v, 16 kg

Půdorys s čerpadlem

366 mm š x 600 mm h

Napájení

230 V 50 Hz, 10 A

Rozsah napájení přístroje

100-240 V AC 60/50 Hz 700 VA včetně čerpadla, IEC vstup

Rozsah napájení čerpadla

115/230 V 60/50 Hz 450 W

Komunikační port

Síťový port pro aktualizaci software přístroje

 

 

 


Domovská stránka Quorum Technologies www.quorumtech.com

nahoru Nahoru